State co-founded research

Flag_emblem of Poland_ ABM_logo

 

Projekt realizowany przez konsorcjum Nivalit Sp. z o.o. oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dofinansowany ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych

w ramach konkursu dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym

Numer projektu 2022/ABM/07/00007 – 00

 

Tytuł projektu:

MENTALIO – system wsparcia decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze zdrowia psychicznego nastolatków w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji

 

Okres realizacji projektu: od 12.06.2023 do 12.12.2025

Wysokość dofinansowania: 3 768 206,00 zł

Całkowity koszt Projektu: 4 537 581,33 zł

Opis zadania:

Celem projektu MENTALIO jest opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego opartego o sztuczną inteligencję do wsparcia diagnostyki i leczenia w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży. System MENTALIO wesprze koordynowanie diagnostyki i leczenia w ramach świadczeń szpitalnych i świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przez co przyczyni się do optymalizacji ciągłości diagnostyki i leczenia, lepszej alokacji zasobów i poprawy alokacji czasu pracy personelu. medycznego.

Wyrób medyczny MENTALIO będzie miał na celu usprawnienie procesu diagnozowania i leczenia pacjentów na wszystkich trzech poziomach referencyjnych opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży poprzez szacowanie prawdopodobieństwa diagnoz oraz szacowanie skuteczności poszczególnych rodzajów terapii. Analiza odbywać się będzie w oparciu o autorskie systemy kwestionariuszy wypełnianych przez pacjentów w wieku 13-21 lat, ich rodziców/ opiekunów oraz prowadzących badanie.

 


 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 29.02.2024 r., ofert na usługę dostępu do infrastruktury chmurowej (CLOUD) do celów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i podsumowaniem badania klinicznego wyrobu medycznego.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU – MENTALIO_CLOUD

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli badania.kliniczne@nivalit.com

 


 

W związku z realizacją projektu badawczego, realizowanego w ramach dofinansowania ABM, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie i przesłanie, w terminie do 29.08.2023 r., ofert na zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia sponsora i badacza w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku, czyli w formularzu rozeznania rynku.

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU – MENTALIO_Ubezpieczenie

Prosimy o przesyłanie ofert na podany w formularzu adres mailowy, czyli badania.kliniczne@nivalit.com

Proces wyboru ofert został zakończony wyborem ubezpieczyciela badania klinicznego.